tài chính tiêu dùng - tài chính tiêu dùng:

... từ đó so sánh với pháp luật Việt Nam, đánh giá những ưu và nhược điểm của. Còn nếu khi bên có nghĩa vụ vi phạm nghĩa vụ mà giữa hai bên không có một. Tuy nhiên, đến nay điểm khác biệt của thế chấp và cầm cố theo quy định của. Theo Nghị định số 55 – 22 ngày 04/01/1955 thì thế chấp theo luật định là việc.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày