vay muon tien nong

2. Hướng dẫn cách khai thác tài liệu HDSD.. Trả tiền nợ cho nhà cung cấp bằng tiền gửi ngân hàng. Trả các khoản vay thông qua tài khoản ngân hàng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày