các ngân hàng cho vay tiền trả góp

Có các loại giấy tờ CMND, Sổ hộ khẩu (Hoặc tạm trú KT3)​. Điều kiện cầm điện. Cách cầm điện thoại Cần thơ để vay thế chấp tại Tima. Tima hỗ trợ khách.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày