vay tiền viettel post saigon hd bank

Chính vì thế mà hình thức vay tiền nhanh qua CMND, Hộ khẩu, GPLX,….. Về lãi suất vay tiền nhanh ngân hàng bằng CMND và sổ hộ khẩu được chia làm 3.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày