san tima - san tima:

Vì vậy để có Móng cho CDT chúng ta chỉ có cách là tính toán sơ bộ .. dọc do các sàn đè xuống ; nên các bạn cần tính sơ bộ xem nhà có n tấm. có diện tích truyền tải của sàn vào cột rồi từ đó nhân với 1.2(t/m2) và. như vậy các bạn đã có diện tích và tiến hành thiết kế thép cho móng có kích thước axb .

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày