xe pkl 40 triệu

Thực tế, không thể lúc nào cũng tồn tại một thế giới mà lạm phát bằng không,. Công thức này xác định lãi suất thực (r) chính là hiệu số giữa lãi suất danh.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày