dien may xanh duong xo viet nghe tinh

Chuyển đến Không có hộ khẩu có xin cấp lại chứng minh thư được không? - Không có hộ khẩu có xin cấp lại. Đơn trình bày nêu rõ lý do xin đổi,.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày