can vay tien gop - can vay tien gop:

Giải Ngân là thuật ngữ về tài chánh kế toán. Theo tự điển thì Giải ngân tiếng Anh là Disbursement - chi tiêu ngân quỹ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày