cho vay tín dụng fe credit với 5tr nên mua điện thoại nào

>>Lật tẩy chiêu trò lừa đảo của “tiền ảo” 3M. Bình) cho biết: “Cuối năm 2015, tôi có đến công ty Home Credit vay số tiền 27.313.000 đồng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày