đăng ký 200 tin nhắn viettel sim thường - đăng ký 200 tin nhắn viettel sim thường:

Chuyển đến Đánh số đề theo năm con vật - Khi nói tới đánh đề theo 12 con giáp người ta thường. Với dạng này anh em có thể sử dụng bảng số.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày