thủ tục khi làm lại chứng minh nhân dân

Phim Ca Nhạc Hài TIỀN LÀ CÁI CHI CHI ▻Ca sĩ : HUY THÁI (CẬU BA LỤC BÌNH) ▻Hòa âm. Hay quá anh thái ơi về.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày