thủ tục vay tín chấp tại bidv

Nếu bạn thấy một con số lãi suất quá thấp thì nên tìm hiểu thêm lãi. Cách tính lãi suất vay ngân hàng cho loại lãi suất này là như nhau cho từng tháng.. 0,5%/năm lãi suất cho vay ngắn hạn VND, đối với 5 lĩnh vực ưu tiên,.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày