tat ca da bi bao vay

Vay thế chấp là một trong những hình thức vay đang được áp dụng rộng rãi, phổ. Khoản vay có thể dao động từ 50 triệu đồng đến 5 tỷ đồng tùy thuộc vào mục. có thể dùng để thế chấp ngân hàng bao gồm như nhà ở, công trình xây dựng,.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày