fe credit tuyen dung 2018 bản tin tài chính vtv1 ngày 20/11

Thẻ tín dụng MobiFone-VPBank Titanium MasterCard · Thẻ tín dụng VPBank Platinum Mastercard. Vay.. Ưu đãi cước dùng MobiFone: Tặng 20% giá trị thẻ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày