cho hình chóp s abcd

Để mua và sở hữu nhà bên Mỹ, không có quyền lợi gì khác nhau giữa người có.. Vấn đề quý vị quan tâm là có nên đầu tư nhà ở Mỹ không thì tôi nghĩ cũng tùy.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày