tra gop home credit

Nếu bạn có dự định vay vốn ngân hàng mua nhà thì hãy lưu ý những. ứng để ngân hàng có khả năng đánh giá rủi ro cũng như khả năng thu hồi vốn.. xem xét thời gian ưu đãi của gói vay, lãi suất sau ưu đãi tính thế nào,.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày