số điện thoại của gửi hàng viettel

Vietcombank hỗ trợ người dùng tăng cường tính bảo mật với AhnLab Online. cả phần cứng (các loại bàn phím PS2/USB/Wireles) và phần mềm (các chương trình. chỉ cần vào trang chủ website của Vietcombank ,.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày