tienphong bank tuyển dụng xe oto cu can tho

/ HC - group Smartbox đồng hành cùng thời gian, giá trị từ niềm tin. Thiết bị giám sát hành trình đạt chuẩn BGTVT - HỢP CHUẨN QCVN.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày