ngan hang viet nam thinh vuong vay tin chap

Nợ nần nhiều tôi từng nghĩ quẩn về mấy chuyện bán nôi tạng để có tiền nhưng thấy so với khoản nợ của vợ cũng không được là bao, chưa kể.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày