vay lai suat thap - vay lai suat thap:

Bước 1: Khách hàng đăng nhập vào hệ thống BHXH điện tử tại địa chỉ,. Bước 2: Đăng ký tài khoản để sử dụng hệ thống phần mềm giao dịch BHXH điện tử –.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày