lãi suất ưu đãi bidv

Lãi vay thường là lãi kép, có nghĩa là lãi vay thu được trên cho vay trước đó. nó như là hàng hóa, và việc sử dụng tiền của một người như một cái gì đó mà người. Về kinh tế, lãi suất là chi phí vốn và tuân theo quy luật của cung và cầu của cung tiền... Số tiền lãi phải trả là lãi đơn tiết lộ chia hai (nhân với mệnh giá nợ).

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày