cách tính lãi suất của thẻ tín dụng fe credit

Thử ăn mì gia Sanh Ký đường Thống Nhất. tp Nha Trang.. MC VIET THAO- CBL (472)- HỦ TIẾU MỸ THO.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày