tiền nhật

... so sánh lãi suất vay tín chấp tiêu dùng cá nhân tại ngân hàng với các gói vay tiền. 3 nhận xét, 19,92% 103979 người đã đăng ký (áp dụng từ 26/06/2019).. Đặc biệt vay tín chấp là một trong những sản phẩm chủ chốt của ngân hàng này.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày