ngan hang vietcombanh

Internet - Truyền hình. MyViettel. Hotline: 1800 8098. Di động. Gói trả trước · Gói trả sau · Gói data · Dịch vụ GTGT · Dịch vụ Quốc tế. Internet - Truyền hình.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày