điện máy xanh bình thuận

VCB-iB@nking là dịch vụ Ngân hàng trực truyến internet banking cho phép khách hàng. Chuyển tiền cho người hưởng (cá nhân và tổ chức) tại Vietcombank:.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày