bảng lãi suất ngân hàng scb 2019

... Kim Cương trong hệ thống của Linh Hương với hệ thống bán hàng tại. sao khi 1 số người nói Mỹ phẩm Linh Hương là 1 công ty đa cấp ?

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày