vay tin dung ngan hang sacombank

Việc tiết kiệm tiền nhanh để mua nhà là hoàn toàn có thể nếu bạn bắt đầu từ. Theo những người có kinh nghiệm, để mua được nhà nhanh, giá cả hợp lý cần.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày