tiennong.amiss

Theo ông Roman Vilfand - Giám đốc khoa học của Trung tâm khí tượng thủy văn cho biết, thời tiết những ngày đầu tháng 11 sẽ không có mưa,.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày