sim điện thoại viettel đẹp

Cho vay ngang hàng: Nền tảng công nghệ tài chính mới và những gợi ý để.. khỏi nguy cơ đổ vỡ, nhất là khi bitcoin và hàng loạt đồng tiền ảo khác lao. Theo dự báo, trên 5.400 sàn cho vay ngang hàng có nguy cơ đổ vỡ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày