chỉ cần anh thôi

Cũng giống như nhiều phương tiện khác, xe đạp điện được bán với nhiều thương. Xem thêm: Top 6 sạc dự phòng tốt nhất hiện nay 2019.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày