http://vaynhanh24h.com vpbank là ngân hàng như thế nào

Sour(式) Style Rin【MMD】ROKI - ロキ┃Mikito-P feat. Kagamine Rin & みきとP. ○Sour Style Kagamine Rin (& Len) Ver.1.02 (Sour式鏡音リン・レン) by "Sour 暄":

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày