lời giải xác suất thống kê chương 2

thủ tục vay vốn ngân hàng agribank, vay tiêu dùng thủ tục đơn giản, vay trả. vay tien nong gap vay lãi nhanh trong ngày, mượn tiền gấp o my,.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày