váy hoạ tiết dây xích

Lời Muốn Nói, BBC News Tiếng Việt, Cộng đồng Bất động sản HOMEDIRECT, Sinh Viên IT, Kênh Sinh Viên, Hội Mê Xe, Nữ Đại Gia Movie, Giáo Dục Số - GDS.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày