hình tiền 200 đồng

Có rất nhiều người luôn thắc mắc rằng thường nằm mơ sửa nhà. Họ đặt câu hỏi không biết tại sao lại xuất hiện việc đó trong giấc mơ cũng như điều này sẽ báo.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày