đăng ký gói gọi 90k viettel cho vay

Đây là mức lãi suất vay tiền nhanh CMND, Hộ khẩu, GPLX,… được nhà nước.. Tất nhiên bạn cũng có thể vay tiền mặt CMND bằng lái mà không cần chứng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày