vay vốn xây nhà bidv

KBCHN Hồ Sơ Mật Dinh Độc Lập Tập 12 Của 22 Tập. DANG VIETNAM PATRIOT. Loading... Unsubscribe from DANG.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày