tính lãi vay mua nhà bidv bưu điện quy nhơn

Chính vì vậy bạn đang muốn tìm khoản vay vốn sinh viên tphcm để đủ chi tiêu trên con đường học vấn nhưng cho biết vay vốn sinh viên ở đâu.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày