thủ tục vay tiền bằng sổ đỏ

I MỤC TIÊU : 1 Kiến thức : - Viết được công thức tính trọng lượng P = 10m, nêu được ý nghĩa và đơn vị đo 2 Kĩ năng : - Đo được lực bằng lực kế -Vận dụng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày