ngan hang viet nam thinh vuong vpbank

Chuyển đến Có 1 tỷ đầu tư gì? – Bất Động sản - Nếu bạn đang có 1 tỷ đồng trong tay mà chưa biết kinh doanh gì thì việc đầu tư vào Bất Động Sản.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày