sim so hop tuoi 1982

thinh phat ben tre, xe minh tâm bến tre, xe thảo châu bến tre, xe tốc hành, du lịch, vận tải, Bến Tre, Tiền Giang, HCM - Tiền Giang, Thịnh Phát, Minh Tâm, Thảo.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày