điện máy xanh đà nẵng tuyển dụng 2018

Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ. án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày