bán gấp căn hộ richstar

Đã bao giờ bạn nghe thấy khái niệm lãi gộp trong kinh doanh?. được thay bằng doanh thu thuần và tỷ lệ lãi gộp được tính bằng công thức:

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày