điện máy xanh đông yên bắc ninh

Em muốn dùng sổ đỏ thế chấp ngân hàng để mở cửa hàng kinh doanh. Em chưa nắm rõ điều kiện và thủ tục cần những gì để được vay vốn ngân hàng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày