lien len - lien len:

Bước vào một thế giới hình hộp tuyệt vời!. Tạo nơi trú ẩn, chăm sóc cho các loài thú, tham gia vào trận chiến, mua vật phẩm.. Rat hay nhung hack kieu gi gay.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày