đăng ký 3g sim mobi bản sao 2018

Hình thức tiền ngân hàng khá giống với trước đây, và chỉ thay đổi về các. Các tờ 10.000 đồng, 20.000 đồng, 50.000 đồng và 100.000 đồng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày