vay tien gop tu nhan tay ninh chung vang trang doi giang tien - chung vang trang doi giang tien:

Thông tin lãi suất dành cho khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp. Cá nhân; Doanh nghiệp. Lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn dành cho KHCN.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày