coi 1000

Cho Con Thấy Chúa - Uyên Nguyên | Bài hát: Cho Con Thấy Chúa - Uyên Nguyên 1. Đời con như chiếc thuyền trôi, lênh đênh xuôi ngược dòng đời Sóng ba.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày