diẹn may xanh - diẹn may xanh:

Dưới đây là một số nội dung những cách đăng ký sử dụng dịch vụ VNPT-BHXH chúng tôi xin chia sẻ, theo đó người sử dụng có thể thực hiện theo những cách.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày