100 vnd - 100 vnd:

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay ngày 27/11: Đồng USD treo cao, Đồng Bảng Anh. + Ngân hàng HSBC đang mua tiền mặt EUR với giá thấp nhất là:.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày