tiếng chòe than

Điều kiện hưởng và mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp ra sao?. mức lương cơ sở đối với người thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày